The Língua Plantae sessions

27 Mar 2022 13:30 — 16:30

Location: SOLU

[Suomenkielinen teksti alempana]
 
The Língua Plantae sessions
27 March 2022, at 13.30-16.30
 
Ines Montalvao and Annina Antinranta are inviting everyone with a curious mind about plants and the way they communicate with each other, with humans and the surrounding environment, to gather at SOLU Space (Luotsikatu 13, 00160 Helsinki ) on Sunday, March 27th, at 13.30 for a matinée of sound experimentation.
 
Feel free to bring your plants and as the aim is to listen to them and interact – you can also leave your plant at SOLU Space until the end Montalvaos and Antinrantas residency (April 3rd). They are also happy to adopt plants and welcome them to the project – old or young, big and small. Plants with thick and/or wide leaves are best for the electrodes Montalvao and Antinranta are using in their setup. There is going to be plant talking and tickling, so you can just come and join this cozy gathering in search of a common language for human-plant interaction.
 
The gathering is part of SOLU Space residency programme by Bioart Society. Bioart Society has been offering the SOLU Space for short-term residencies for member artists in Spring 2022. Ines Montalvao and Annina Antinranta (FI) are hosting The Língua Plantae sessions as part of their 2-week residency in SOLU Space at Bioart Society, where they are experimenting and developing different aspects of their project.
 
 
ABOUT THE PROJECT
Lingua Plantae aims to develop a shared language between humans and plants through biodata sonification, translating complex real-time sensor data into musical notes. Lingua Plantae wants to go beyond music and make science tangible. What is our relationship with nature and what can we learn from plants? In the project biodata is used and made seen, heard and felt. The creative process is documented in real-time and the artistic work can be explored on social media, such as Instagram: @lingua.plantae
 
 

 

Língua Plantae
27.3.2022 klo 13.30–16.30
 
Ines Montalvao ja Annina Antinranta kutsuvat kaikki kasveista ja niiden kommunikaatiosta kiinnostuneet SOLU-tilaan (Luotsikatu 13, 00160 Helsinki) sunnuntaina 27.3.2022 klo 13.30 alkaen.
 
Tervetuloa yksin tai kasvikumppanin kanssa! Mikäli tuot mukanasi oman kasvin, pääset kuuntelemaan sitä ja voit kokeilla vuorovaikuttaa sen kanssa. Jos vain haluat, voit jättää kasvin Montalvaon ja Antinrannan huomaan heidän residenssinsä ajaksi (3.4. asti). He myös mielellään adoptoivat kasvisi osaksi projektia – kasvi voi olla vanha tai nuori taimi ja minkä kokoinen vain, mutta projektiin sopivat parhaiten leveälehtiset kasvit, sillä käytetyt elektrodit kiinnittyvät niihin parhaiten. Tässä kotoisassa kokoontumisessa on tarkoitus kutitella ja kuunnella kasveja, etsien samalla yhteistä kieltä, jota käyttää ihmisten ja kasvien välisessä vuorovaikutuksessa.
 
Kokoontuminen on osa Biotaiteen seuran SOLU-residenssejä. Yhdistys on tarjonnut tilassa lyhyitä residenssijaksoja jäsenistönsä käyttöön keväällä 2022. Ines Montalvao ja Annina Antinranta järjestävät kokoontumisen osana kahden viikon residenssiään SOLU-tilassa. Residenssinsä aikana he kehittävät ja kokeilevat projektinsa eri aspekteja.
 
PROJEKTISTA
Lingua Plantae -projektin tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää ihmisten ja kasvien jaettua kieltä biodatan sonifioinnin avulla, muuntamalla reaaliaikainen, antureiden avulla kerätyn datan nuoteiksi ja ääniksi. Projekti haluaa kuitenkin mennä musiikkia pidemmälle ja konkretisoida tiedettä. Minkälainen suhde ihmisellä on luontoon ja mitä voimme oppia kasveilta?
Projekti hyödyntää biodataa ja tekee siitä näkyvää, kuuluvaa ja tuntuvaa. Luovaa prosessia dokumentoidaan reaaliaikaisesti ja projektin taiteelliseen työhön voi tutustua sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, tilillä @lingua.plantea.