m/other becomings exhibition I

5 — 28 May 2022

Location: SOLU

Riina Hannula, Lyndsey Walsh & Rian Ciela Hammond
m/other becomings exhibition – Instalment I
5–28 May, 2022

SOLU Space, Luotsikatu 13, Helsinki
Wed–Sat 12–16h or by appointment

 

[suomenkielinen teksti alla]

m/other becomings is an exhibition in two instalments and part of a larger multiyear collaboration among cultural organisations, artists, and thinkers and connect to a symposium which will take place June 9-10th at Aalto Design Factory.

m/other becomings takes a closer look at the im/possibilities of mothering, not as an essence, but as troubled practice and as a modest, utopian, and oftentimes exhausted precursor of hope. We want to ask what it means – and may come to mean – to make, to mend, to make space for kin despite and against the social reproduction of sameness and compliance, and the (bio)politics of gendered and racialized violence. m/other becomings also explores reproductive futures and asks if life sciences allow transforming and challenging our ideas and possibilities of reproduction and the maternal.

The first instalment of the m/other becomings exhibition includes works from Riina Hannula, Lyndsey Walsh, and Rian Ciela Hammond. Instalment II, will include works by Marta de Menezes, Pekko Vasantola and Margharita Pevere. It will be shown at SOLU Space from 9-30 June.

Images: 1 Self-Care, 2 Agential Guts, 3 Molecular Female, 4 Root Picker

 

Lyndsey Walsh: Self-Care

Self-Care by Lyndsey Walsh confronts the inheritance of bodily trauma and the impact of the medical gaze and medical surveillance on the so-called female body. Embedded in personal narrative and bodily exploration, the work seeks to question bodily identities associated with disease, gender, and care. Self-Care sets out to queer these notions by rearticulating bodily relationships and the horrors associated with bodily potentials in the face of genetic-based disease diagnostics and familial histories of cancer.

Lyndsey Walsh is an American artist, researcher, and writer based in Berlin, Germany. They are half of the feral art collab Crawlers, half of the music and arts collective I'm Daddy, a professor of practice at various institutions, and a visiting scholar at Department of Experimental Biophysics at Humboldt Universität zu Berlin in collaboration with the UniSysCat Cluster of Excellence.

 

Riina Hannula: Agential Guts

Agential Guts by Riina Hannula speculates how to embody multispecies situations beyond utility value with goats that are perceived as domesticated livestock. Hannula's more-than-human practice of care is an affective kin-making and a standpoint to create knowledge within human-goat-microbe-soil assemblage. Intra-acting with companion goats can also become soil care. Attuning to others' needs they are learning to let matters circulate for multispecies flourishing where soil also cares for. Agential Guts produce a shared gut and try to make sense of ancient microbial wisdom within. The project is looking at how also affective bonds can be mediated by microbes. Focusing on the companion microbes that bind animal bodies together makes space for becomings that escape the traditional hierarchies of species and human/animal and matter/meaning etc. dichotomies. Artworks are produced together with goats by following their creative worlding.

Riina Hannula are an artist working with video, sound, live situations, and installation. They are also doing a PhD in social sciences in the Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures project. Hannula's doctoral thesis combines science and technology studies with art-based research in the emerging field of microbial sociology.

 

Rian Ciela Hammond: Root Picker & Molecular Female

Molecular Female by Rian Ciela Hammond is a virtual exhibition exploring a lesser-known history: in the mid-twentieth century, American scientists, funded by government and with pharmaceutical interests, scoured the world to find plants that could be used in the development and production of synthetic hormones. Using images of this expeditions as a starting point, Hammond questions the romanticisim of these 'discoveries' and shows that narratives of scientific progress are inevitably intertwined with colonialism and empire.

Root Picker by Rian Ciela Hammond is a queer nature documentary focused on a family of wild yams found throughout the Americas. The work celebrates the queerness of molecules produced both in our bodies as well as in people across species divisions: plants, bacteria, birds, fish, mammals. Narration flirts with the third person omniscient voice of the nature documentarian: speaking in geopolitical and industrial ecologies the yams have been absorded into, weaving through trans feelings, and unwinding some of the colonial formations that have coalesced around their hormonal molecular gifts.

Rian Ciela Hammond is an artist and biologist who creates bio-technical performances, media-expansive artworks, and transdisciplinary texts that invite people to examine the interactions between technology, power, and ways of knowing and being a body. Hammond's work can be found in the online publication PUSH/PULL: Trans Family Archive (2020) and has been exhibited at Albright-Knox Art Gallery (New York), Vox Populi (Philadelphia), El Museo (New York) and Gas Gallery (California). Hammond is based in Lenapehoking, USA.

 

 

m/other becomings cultivates intergenerational and multispecies methodologies, making space for the investigation of domestic resistance practices and probing technologies of reproduction, resilience, and recuperation. The project has included various workshops, lectures and exhibitions in Denmark, Finland, Sweden, and online and it comes to a conclusion in spring 2022, with two exhibitions and a symposium, held in Helsinki and Espoo. It is a collaboration between Laboratory for Aesthetics and Ecology (DK), The Association for Arts and Mental Health (DK), Kultivator (SE), Art Lab Gnesta (SE) and Bioart Society (FI). 

m/other becomings is generously supported by Bikuben Fonden, The Nordic Culture Fund, and A.P. Møller Fonden.

 


 

Riina Hannula, Lyndsey Walsh & Rian Ciela Hammond
m/other becomings -näyttely – ensimmäinen osa
5.-28.5.2022

SOLU-tila, Luotsikatu 13, Helsinki
Ke–la klo 12–16 tai sopimuksen mukaan

 

m/other becomings on kaksiosainen näyttely ja osa laajempaa monivuotista kulttuurijärjestöjen, taiteilijoiden ja ajattelijoiden yhteistyötä. Saman yhteistyön tulosta on myös Aalto Design Factoryssä 9.-10.6.2022 järjestettävä m/other becomings -symposium.

m/other becomings tarkastelee äiteyden mahdottomuuksia ja mahdollisuuksia. Essentialisoinnin sijaan äiteyttä lähestytään ongelmallisena praktiikkana sekä vaatimattomana, utopistisena ja usein uupuneena toivon airuena. Hanke kysyy myös miten sukulaisuutta voidaan luoda ja korjata, ja miten sille voidaan tehdä tilaa samankaltaisuuden ja tottelevaisuuden sosiaalisesta tuotannosta sekä sukupuolittuneesta ja rodullistuneesta väkivallasta välittämättä ja näitä vastustaen. Tavoitteena on tutkia lisääntymiseen liittyviä tulevaisuudenkuvia sekä sitä, miten voimme muokata ja haastaa lisääntymiseen ja äitiyteen liittyviä käsityksiä ja mahdollisuuksia biotieteen avulla.

Näyttelyn toinen osa sisältää teoksia Marta de Menezesiltä, Pekko Vasantolalta sekä Margharita Pevereltä. Näyttelyn toinen osa on esillä SOLU-tilassa 9.-30.6.2022.

Kuvat: 1 Self-Care, 2 Agential Guts, 3 Molecular Female, 4 Root Picker

 

Lyndsey Walsh: Self-Care

Lyndsey Walshin Self-Care haastaa ruumiillisen trauman perinnön ja uhmaa niin sanottuun naisruumiiseen kohdistuvaa medikalisaatioon liittyvää katsetta ja valvontaa. Henkilökohtaisesta narratiivista ja kehon tutkimuksesta ammentava teos pyrkii kyseenalaistamaan sairauteen, sukupuoleen ja hoivaan assosioituja ruumiillisia identiteettejä. Self-Care pyrkii queeriyttämään näitä identiteettejä artikuloimalla uudelleen paitsi ruumiillisia identiteettejä, myös ruumiilliseen liittyviä kauhukuvia, joita geneettisten sairauksien diagnostiikka ja syövän sukuhistoriat herättävät.

Lyndsey Walsh on Berliinissä asuva amerikkalainen taiteilija, tutkija, ja kirjoittaja. Hän kuuluu taidekollektiivi Crawlersiin ja musiikki- ja taidekollektiivi I’m Daddyyn. Walsh on työelämäprofessori eri instituutioissa ja vieraileva tutkija kokeellisen biofysiikan laitoksella Humboldt Universität zu Berlinissä.

 

Riina Hannula: Agential Guts

Riina Hannulan Agential Guts kuvittelee hyötynäkökulman ylittäviä monilajisia kohtaamisia yhdessä kesytettyinä pidettyjen vuohien kanssa. Hannulan ihmisyyden ylittävä hoivapraktiikka on affektiivista sukulaisuuden luomista sekä tietoisesti omaksuttu näkökulma, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ihmis-vuohi-mikrobi-maaperä kokoonpanossa. Vuorovaikutus kumppanivuohien kanssa voi olla myös maaperän hoitamista. Muiden tarpeisiin virittyessään Hannula opettelee, kuinka antaa materian kiertää, jotta lajit voivat kukoistaa ja maaperä hoivata.

Agential Guts tuottaa jaetun suoliston ja pyrkii järkeistämään ikiaikaisen mikrobisen viisauden. Projekti tutkii, miten affektiivisia siteitä voidaan luoda mikrobien avulla. Kun keskitytään kumppanimikrobeihin, jotka yhdistävät eläinruumiit toisiinsa, luodaan tilaa tulemisille, jotka väistävät perinteisiä lajien välisiä hierarkioita sekä eläin-ihminen- ja materia-merkitys-dikotomioita. Teokset on toteutettu yhdessä vuohien kanssa niiden luovaa olemista seuraten.

Riina Hannula on taiteilija, joka työskentelee videon, äänen, live-tilanteiden ja installaation parissa. Hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta sosiaalitieteisiin osana Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures -projektia. Hannula yhdistää tutkimuksessaan tiedettä ja teknologiaa taideperustaiseen tutkimukseen mikrobisosiologian alalla.

 

Rian Ciela Hammond: Root Picker & Molecular Female

Rian Ciela Hammondin Molecular Female on vähän tunnettua historiaa kartoittava virtuaalinäyttely. 1900-luvun puolivälissä Yhdysvaltain valtionjohdon rahoittamat ja tutkijat haravoivat maailmaa löytääkseen kasveja kehittääkseen ja valmistaakseen synteettisiä hormoneita. Hammond käyttää työnsä lähtökohtana valokuvia näiltä tutkimusmatkoilta. Hän kyseenalaistaa “löytöretkien” romantisoinnin ja paljastaa, miten tieteellisen kehityksen narratiivit ovat väistämättä kietoutuneet yhteen kolonialismin ja imperiumin kanssa.

Hammondin Root Picker on queer luontodokumentti, joka keskittyy Amerikan mantereilla kasvavaan villijamssiin. Työ juhlistaa kehojemme ja muiden lajien – kasvien, bakteerien, lintujen, kalojen, nisäkkäiden – tuottamien molekyylien queeriyttä. Teoksen kertojaääni jäljittelee kaikkitietävää luontodokumenttikertojaa ja kuvailee geopoliittisia sekä teollisia ekologioita, joihin jamssi on ajautunut, punoo transtunteiden läpi ja purkaa koloniaalisia rakennelmia, jotka ovat yhdistyneet jamssien hormonaalisiin molekulaarisiin lahjoihin.

Rian Ciela Hammond on taiteilija ja biologi, joka luo bio-teknisiä performansseja, mediataideteoksia sekä poikkitieteellisiä tekstejä, jotka kutsuvat tarkastelemaan teknologian, vallan sekä kehoon liittyvän tiedon ja olemisen välisiä suhteita. PUSH/PULL: Trans Family Archive -verkkojulkaisu sisältää Hammondin töitä, minkä lisäksi hänen töitään on ollut esillä Yhdysvalloissa muun muassa New Yorkissa, Philadelphiassa sekä Kaliforniassa. Hammond asuu Lenapehokingissä Yhdysvalloissa.

 

m/other becomings kehittelee sukupolvien välisiä ja monilajisia metodologioita, raivaa tilaa vastarinnan paikallisille käytänteille sekä tutkii lisääntymisen, sitkeyden ja parantumisen tekniikoita. Hankkeeseen on sisältynyt työpajoja, luentoja ja näyttelyitä Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Osa tapahtumista on järjestetty verkossa. Hanke tulee päätökseensä kahden Helsingissä järjestettävän näyttelyn ja Espoossa organisoitavan symposiumin myötä alkukesästä 2022. m/other becomings on yhteistyöprojekti, jossa ovat olleet mukana Laboratory for Aesthetics and Ecology (DK), The Association for Arts and Mental Health (DK), Kultivator (SE), Art Lab Gnesta (SE) ja Biotaiteen seura (FI).

m/other becomings -hanketta ovat tukeneet Bikuben Fonden, Pohjoismainen kulttuurirahasto sekä A.P. Møller Fonden.