MNEMONIA

18 Aug — 8 Sep 2022

Location: SOLU

[suomenkielinen teksti alla]

Emilia Tikka, Oula A Valkeapää & Leena Valkeapää
MNEMONIA
18 August – 8 September 2022

SOLU Space, Luotsikatu 13, Helsinki
Wed–Sat 12–16h or by appointment

 

Exhibition opening on 18 August 2022 at 17:00-01:00. The opening is part of the Night of the Arts program.
 

Bioart Society is hosting the exhibition opening for Mnemonia on the Night of the Arts at SOLU Space (Luotsikatu 13). The event starts at 17:00 and continues until 01:00 at night.

Mnemonia is a collaboration between Emilia Tikka, Oula A Valkeapää and Leena Valkeapää. The work consists of three stories where centuries-old migration in the rhythm of the reindeer intertwines human, reindeer and landscape.

The first part is an autobiographical short film (2022) by Oula A Valkeapää. He is a reindeer herder who lives in the reindeer's time and follows their movement. When migration based on the natural rhythm of the reindeer has become impossible, connection to reindeer and the landscape fades. The second part is a speculative short film directed by Emilia Tikka. This story, set in the future (2102), features a bioscientist called Marja. The Gulf Stream has collapsed and the climate slowly cools after decades without snow. Marja arrives to the beaches of the arctic ocean to search for the remains of a by-gone reindeer. She believes that this particular reindeer carries epigenetic memories of her ancestors in its bones. The third part of the work takes the viewer further into the future in the year 2152. Speculative artefacts tell a story of a nomadic world where living connection with the land and reindeer is central and where interspecies memories can be revived with mnemonic bioscience.

The work aims to imagine new entanglements between human, nature and technology through a concept of shared interspecies memories.

Mnemonia is part of the Creative Europe collaboration project, Art4Med, by Bioart Society and other European associations.

Emilia Tikka is a multidisciplinary designer, artist and researcher. In her work, she investigates the impact of new biomedical technologies on humanity and everyday life through speculative stories and objects. Emilia's work combines moving image, design and laboratory research. She is currently writing her dissertation at Aalto University's School of Arts and Design. Emilia's ongoing research is supported by the Kone Foundation. Oula A Valkeapää is a reindeer herder in a long chain between generations. He lives and works together with Leena Valkeapää, who is an artist, researcher and Doctor of Arts. The joint works of Oula and Leena deal with the coexistence of reindeer and people by combining sound and moving images. They are currently working in a research project (PAES) supported by Kone Foundation.

You can also find the event on Facebook.

MNEMONIA is part of the Creative Europe project ART4MED. ART4MED centers at the intersection of art, health, and biomedical research. During 2021–2022, ART4MED takes the form of extended residencies, a series of workshops, seminars, and exhibitions in Finland and across Europe. ART4MED is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, which aims to support European projects in the field of cultural production and innovation.


Images by: 1 Emilia Tikka 2 Oula A Valkeapää

 


 

Emilia Tikka, Oula A Valkeapää & Leena Valkeapää
MNEMONIA
18.8.–8.9.2022

SOLU-tila, Luotsikatu 13, Helsinki
ke–la klo 12–16 tai sopimuksen mukaanNäyttelyn avajaiset järjestetään 18.8. klo 17:00-01:00 osana Taiteiden yön ohjelmaa.

Taiteiden yönä Suomen biotaiteen seuran Katajanokalla sijaitsevassa SOLU-tilassa (Luotsikatu 13) vietetään Mnemonia -installaation näyttelyavajaisia klo 17.00 alkaen aina klo 01.00 asti. Mnemonia on Emilia Tikan, Oula A Valkeapään ja Leena Valkeapään yhteistyö. Teoksessa on kolme osaa, joiden todellisissa ja spekulatiivisissa tarinoissa poron rytmissä kulkeva, vuosisatoja jatkunut liike kietoo yhteen ihmisen, poron ja maiseman.

Teossarja alkaa Oula A Valkeapään tekemästä autofiktiivisestä lyhytelokuvasta (2022), jossa eletään poron aikaa ja seurataan niiden liikettä. Kun poron luonnollista rytmiä noudattava muuttoliike käy mahdottomaksi, yhteys poroon ja maisemaan hiipuu. Kerronta jatkuu tulevaisuuteen sijoittuvassa lyhytelokuvassa, joka on Emilia Tikan ohjaama spekulatiivinen tarina poropaimenten jälkeläisestä tieteilijä Marjasta (2102). Golfvirran romahdettua ilmasto kylmenee hiljalleen vuosikymmenten lumettomuuden jälkeen. Marja etsii kauan sitten elänyttä poroa, jonka uskoo kantavan ihmistenkin epigeneettisiä muistoja sisällään. Työn kolmannessa osassa siirrytään kauemmaksi tulevaisuuteen (2152), jossa lajienväliset muistot heräävät mnemonisen bioteknologian avulla. Spekulatiivisten esineiden kautta piirtyy kuva nomadistisesta maailmasta jossa keskeistä on elävä yhteys maahan ja poroihin.

Teoksessa pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta, ja pyritään häivyttämään rajoja teknologian, luonnon ja ihmisen välillä.

Mnemonia on osa Biotaiteen seuran ja muiden eurooppalaisyhdistysten yhteistä, Art4Med -nimeä kantavaa Luova Eurooppa -hanketta.

Emilia Tikka on monialainen muotoilija, taiteilija ja tutkija. Hän tutkii töissään uusien biolääketieteellisten teknologioiden vaikutusta ihmisyyteen ja jokapäiväiseen elämään spekulatiivisten tarinoiden ja esineiden kautta. Emilian työt yhdistelevät liikkuvaa kuvaa, muotoilua ja laboratoriotutkimusta. Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaansa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Emilian meneillään olevaa tutkimusta tukee Koneen Säätiö. Oula A Valkeapää on poropaimen pitkässä sukupolvien välisessä ketjussa. Hän elää ja työskentelee yhdessä Leena Valkeapään kanssa, joka on taiteilija, tutkija ja taiteen tohtori. Oulan ja Leenan yhteisteokset käsittelevät porojen ja ihmisten yhteiseloa ääntä ja liikkuvaa kuvaa yhdistellen. He työskentelevät tällä hetkellä Koneen Säätiön tukemassa tutkimushankkeessa (PAES).

Löydät tapahtuman myös Facebookista.
 

MNEMONIA on osa ART4MED-nimistä Luova Eurooppa -hanketta. Hanke yhdistelee taidetta, terveyttä ja biomedikaalista tutkimusta. Vuosina 2021–2022 projektin puitteissa järjestetään residensejä, sarja työpajoja, seminaareja sekä näyttelyitä, niin Suomessa kuin ulkomailla. Luova Eurooppa -ohjelma on mukana rahoittamassa ART4Med-projektia. Luova Eurooppa on Euroopan unionin ohjelma, joka tukee eurooppalaista kulttuurituotantoa ja -innovaatioita.


Kuvat: 1 Emilia Tikka, 2 Oula A Valkeapää