The Permian Collection - book launch

27 Apr 2022 17:00 — 19:00

Location: SOLU

[suomenkielinen teksti alla]
 
Wednesday 27th April 2022 at 17.00
SOLU Space
Luotsikatu 13, Helsinki
 
At the Perm Regional Museum, the entomological collection is fumigated twice a year. While the insects in the collection are already dead, living insects outside of it are dangerous. Some of them, most notably the Museum Beetle, eat away at the specimens. At Axel Straschnoy's request, the museum collected the exterminated insects, arranging them into a new collection.
 
The Permian Collection reflects on the natural history museum's role in the Anthropocene, addressing the museum both as a biotype and an agent of change. It exists as an entomological subcollection at the Perm Regional Museum and, now, as a book. For the book launch, Curator and Art Historian Katarina Lopatkina, Professor Emeritus Jyrki Muona and Artist Axel Straschnoy will converse on the issues addressed by the project.
 
 
The book was possible through the support of Taike and SKR-Varsinais Suomi.
 
Image by Kolme Perunaa
 
 


Keskiviikkona 27.4.2022 klo 17.00
SOLU-tila

Luotsikatu 13, Helsinki


Permin paikallismuseon entomologinen kokoelma kaasutetaan kahdesti vuodessa. Kokoelmaan kuuluvat hyönteiset ovat kuolleita, mutta niitä uhkaavat kokoelman ulkopuoliset, elävät hyönteiset – esimerkiksi museokuoriaiset syövät kokoelman näytteitä. Permin paikallismuseo keräsi myrkytetyt hyönteiset talteen Axel Straschnoyn pyynnöstä, joka muodosti myrkytetyistä hyönteisistä oman kokoelmansa.
 
The Permian Collection pohtii luonnontieteellisen museon roolia antroposeenissa, lähestyen museota sekä biotyyppinä, että muutoksen aiheuttajana. Se on paitsi entomologinen alakokoelma Permin paikallismuseossa, nyt myös kirja. Kirjanjulkistustapahtumassa kuraattori ja taidehistorioitsija Katarina Lopatkina, emeritusprofessori Jyrki Muona sekä taiteilija Axel Straschnoy keskustelevat projektista ja sen herättämistä kysymyksistä tarkemmin.
 
Kirjaa ovat olleet mahdollistamassa Taike ja SKR Varsinais-Suomi.
 
 
Kuva: Kolme Perunaa